PHÓ GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Hoàn

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác Văn phòng; Chủ tịch CĐGD tỉnh; Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Công tác Pháp chế - Phổ biến và Giáo dục pháp luật; Tuyên truyền biển đảo – Vùng đới bờ; Công tác nữ của ngành; Công tác Dân Vận, Tuyên giáo; Website của cơ quan Sở; Thông tin đối ngoại; Thông tin dư luận xã hội; Người được ủy quyền công tác phát ngôn; Bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Thường trực Ban Chỉ đạo : An toàn Giao thông ngành; Phòng chống bạo lực gia đình; Bình đẳng giới; Đề án 343; Thực hành tiết kiệm – chống lãng phí (cơ quan Sở); Cải cách hành chính; Kiểm soát Thủ tục hành chính; Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Đề án tuyên truyền giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành; Phòng chống lụt bão; Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn.

- Tham gia là thành viên một số Ban Chỉ đạo của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

- Theo dõi địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, Thành phố Phan Thiết.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Toàn Thắng

- Lĩnh vực phụ trách : Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục trẻ khuyết tật và hòa nhập.

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Dự án, Đề án : Mô hình trường học mới (VNEN); Phổ cập Giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015; Kế hoạch Dạy và học tiếng Anh theo Đề án 1400/CP; Phổ cập GDTH ; Xây dựng nông thôn mới; Phòng chống suy dinh dưỡng; Nước sạch, vệ sinh trường học; Y Tế trường học, Nha học đường; Sức khỏe sinh sản; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tham gia là thành viên một số Ban Chỉ đạo của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

- Theo dõi địa bàn các huyện Đức Linh, Hàm Tân.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3578732
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech