Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Thông báo

Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018                                

Thực hiện Quyết định số 271/QĐ-SGDĐT ngày 23/03/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thành lập Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018, Hội đồng chấm thi đã làm việc công tâm, nghiêm túc từ 14 giờ, ngày 28/3 đến hết ngày 06/4/2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, nay thông báo kết quả như sau:

Tổng số học sinh dự thi của 09 môn là: 2.296.

- Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh là: 769; trong đó có 19 giải nhất, 84 giải nhì và 666 giải ba.

- Kết quả của học sinh dự thi ở các môn thi, phòng KT&QLCLGD đã gửi về địa chỉ Email của các đơn vị. Đề nghị các Phòng GD&ĐT vào địa chỉ Email nói trên để tải file kết quả và thông báo cho các thí sinh dự thi được biết./.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech