Thông báo về việc điều chỉnh thời gian hội thảo phát triển thiết bị dạy học tự làm cấp học mầm non,.

Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian hội thảo phát triển thiết bị dạy học tự làm cấp học mầm non,.

Số tư liệu:    837/TB- BGDĐT
Ngày ban hành:    04-12-2009

    

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 10514/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 03/12/2009 về việc tham dự Hội thảo về phát triển thiết bị dạy học tự làm cấp học mầm non, phổ thôngtại khu vực miền Trung. Do có sự thay đổi Lịch công tác Tuần 50/2009 (từ ngày 07 đến ngày 13/12/2009) của Lãnh đạo Bộ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo trên như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech