Lịch công tác tháng 7 năm 2011

Thông báo

Lịch công tác tháng 7 năm 2011

            UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Số: 1816 /SGD&ĐT-VP                                                        Bình Thuận, ngày 04 tháng 7  năm 2011

 

                                    LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2011

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


 

Trọng tâm:  

- Tham dự các hội nghị, lớp tập huấn chuyên đề chuyên môn phục vụ năm học 2011-2012.

- Xét duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp các cấp học phổ thông. Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Chỉ đạo thi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012.

- Xét duyệt thi đua, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011.

- Tổng hợp và xây dựng nhu cầu đội ngũ giáo viên năm học 2011-2012.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc các công trình đang xây dựng chuyển tiếp và hoàn thành các công trình trường học trọng điểm đưa vào sử dụng, thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, đẩy mạnh xây dựng trường THPT Chuyên.

LỊCH  CÔNG TÁC CỤ THỂ

NGÀY

 

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Phòng chủ trì và thực hiện

01→06

 

 

Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2011-2012 làm việc.

P.KT&QLCL

02→08

 

 

Tham dự lớp tập huấn về dạy học tích cực bộ môn Toán và tiếng Việt (thuộc Chương trình SEQAP) tại Đà Nẵng.

P.GDTH

 

 

 

 

04

(Thứ hai)

 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2011-2012 (tại hội trường Sở GD&ĐT) .

 

Thanh tra Sở

0427

 

 

Dự các hội nghị tập huấn chuyên môn do Bộ GD&ĐT tổ chức .

P.GDTrH

05

(Thứ ba)

Sáng

-Dự họp Ban Chỉ đạo nghề lao động nông thôn.

- Kiểm tra công nhận các trường THCS Thuận Nam, Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo Sở

 

 

P. GDTrH

06

(Thứ tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

Chiều

- Hội nghị giáo viên cốt cán ngành học Giáo dục mầm non về việc chuẩn bị triển khai kế hoạch năm học 2011-2012.

Họp Hội đồng Khoa học ngành (phiên họp lần 1).

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

P.GDMN

 

 

Văn phòng

 

Đảng ủy

 

 

07

(Thứ năm)

 

Sáng

 

 

 

Chiều

Cùng với UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình kinh tế-xã hội và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2011.

Dự hội thảo trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

P.KH-TC

07→08

(Thứ năm→Thứ sáu)

 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2011-2012.

P.KT&QLCL

08

(Thứ sáu)

Sáng

Dự họp Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh.

Lãnh đạo Sở

08→22

 

 

Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2011-2012 làm việc.

P.KT&QLCL

 

 

 

 

11→12

(Thứ hai→Thứ ba)

 

Họp Hội đồng Khoa học ngành (phiên họp thứ 2).

Văn phòng

11→14

(Thứ hai→Thứ năm)

 

Lớp tập huấn chuyên đề Acerss English (tại Hội trường Sở GD&ĐT).

P.GDTrH

12

(Thứ ba)

 

Sáng

 

 

 

Chiều

Cùng với UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Nam về tình hình kinh tế-xã hội và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2011.

Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

Giám đốc Sở

13→15

(Thứ tư→Thứ sáu)

 

Dự kỳ họp lần thứ hai-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Giám đốc Sở

16→18

 

 

Dự các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Sở, Phòng, Ban liên quan.

 

 

 

 

20

(Thứ tư)

Sáng

Tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh”.

 

P.GDTrH

21

(Thứ năm)

 

 

Sáng

-Tổ chức hội nghị sơ kết 03 Quy chế của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.

-Dự hội nghị sơ kết 04 năm về công tác an toàn giao thông.

 

P.GDTrH

 

Lãnh đạo Sở

 

22

(Thứ sáu)

 

 

 

 

Sáng

- Họp Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Cùng với UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Tân về tình hình kinh tế-xã hội và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2011.

 

Văn phòng

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

25

(Thứ hai)

 

Tổ chức lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của cơ quan Sở.

Đảng ủy

25→29

(Thứ hai→Thứ sáu)

 

Dự tập huấn bồi dưỡng Giáo dục Mầm non hè năm 2011 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

P.GDMN

26

(Thứ ba)

 

Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành.

Văn phòng

27

(Thứ tư)

 

Chiều

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2011 về thực hiện Chương trình SEQAP tại huyện Hàm Tân.

Dự họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 (lần 2).

P.GDTH

 

 

Giám đốc Sở

28→29

(Thứ năm→Thứ sáu)

 

Dự họp UBND tỉnh thông qua Quy hoạch ngành Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020.

Lãnh đạo Sở

28→30

(Thứ năm→Thứ bảy)

 

Dự tập huấn Báo cáo viên THCS bồi dưỡng hè năm 2011 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

P.GDTrH

29

(Thứ sáu)

 

- Họp Đảng uỷ Sở

-Họp Ban Giám đốc Sở.

-Họp tháng định kỳ cơ quan Sở.

 

30/7→06/8

 

 

Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2011-2012 làm việc.

P.KT&QLCL

    Ghi chú: Các chi bộ cơ quan Sở sắp xếp sinh hoạt chi bộ định kỳ vào thời gian thích hợp.

 

Nơi nhận:                                                                             TL. GIÁM ĐỐC

-Bộ GD&ĐT;                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

-VP Tỉnh ủy;                                                                                                                                 (Đã ký)

-Ban Giám đốc Sở;                                                                                          

-Phòng ban Sở, Cty CP S-TB;

-CĐGD tỉnh;

-Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc;

-Lưu: VT, VP (QT 70 b).                                                                Trần Hữu Nam

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech