Lịch công tác tháng 3/2011 của Sở GD&ĐT Bình Thuận

Thông báo

Lịch công tác tháng 3/2011 của Sở GD&ĐT Bình Thuận

     UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Số: 482/SGD&ĐT-VP                                                  Bình Thuận, ngày 07  tháng 3 năm 2011

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2011

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           

Trọng tâm:

-Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh; tham dự kỳ thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

-Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra chuyên môn, quản lý, thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.

-Triển khai công tác tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2011; công tác xét tặng Kỷ niệm chương “VSNGD” năm 2011.

-Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thi, lớp tập huấn chuyên đề.

            -Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị giao ban lần 2 năm học 2010-2011 các Sở GD&ĐT miền Đông Nam bộ tại Bình Thuận; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm PCGD.

-Tiếp tục theo dõi đôn đốc các công trình đang xây dựng chuyển tiếp và hoàn thành các công trình trường học trọng điểm đưa vào sử dụng, thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, đẩy mạnh xây dựng trường THPT Chuyên.

LỊCH  CÔNG TÁC CỤ THỂ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Phòng chủ trì và thực hiện

01→02

 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục của tỉnh làm việc.

P.TC-CB

01→03

 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học ngành học GDMN tại phòng GD&ĐT huyện Tánh Linh.

P.GDMN

02

Chiều

Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Lãnh đạo Sở

02→04

 

Kiểm tra công tác tổ chức thực tập sư phạm tại các trường THPT trong tỉnh.

P.GDCN

03

Sáng

Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Tánh Linh.

Lãnh đạo Sở

04

Sáng

Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Lãnh đạo Sở

 

 

07

 

 

 

 

Chiều

(14 giờ đến 15giờ)

 

(15 giờ đến 16giờ)

-Hội nghị lần thứ nhất lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cơ quan về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh-khóa IX (nhiệm kỳ 2011-2016).

-Hội nghị lần thứ hai lấy ý kiến cử tri nơi làm việc về giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh -khóa IX (nhiệm kỳ 2011-2016).

 

 

 

P.TC-CB

 

 

 

 

08

Chiều

14 giờ

-Hội nghị lần thứ ba lấy ý kiến tập thể Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo Sở, Trưởng/Phó các Phòng ban Sở về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh -khóa IX (nhiệm kỳ 2011-2016).

P.TC-CB

09

Chiều

Hội nghị lấy ý kiến Lãnh đạo Sở và các Phòng ban Sở về Đề án dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học (tại Phòng họp Sở).

P.GDTH

10

 

-Thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tiểu học trên internet cấp huyện, thị xã, thành phố.

P.GDTH

10→11

 

Kiểm tra công tác duy trì chuẩn quốc gia PCGD tại huyện Đức Linh, Tánh Linh.

P.GDTrH, P.GDTH.

10→13

 

Đoàn HSG tỉnh tham dự kỳ thi giải tóan trên máy tính cầm tay cấp khu vực tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

P.KT&QLCL

11

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Chiều

-Dự hội nghị triển khai công tác đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học GDMN tại thành phố Hồ Chí Minh.

-Làm việc với đoàn kiểm toán dự án PEDC tại Đà Lạt.

-Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Thị ủy La Gi.

-Kiểm tra và giao ban tiến độ thi công trường THPT Đức Linh.

-Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Hàm Tân.

P.GDMN, P.KH-TC.

P.KH-TC

 

Lãnh đạo Sở

 

P.KH-TC

 

Lãnh đạo Sở

14→15

 

Kiểm tra công tác chuyên môn cấp THCS tại huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

P.GDTrH

14→16

 

Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề trường THPT Hòa Đa.

Thanh tra Sở

14→17

 

Tổ chức đoàn đội ngũ cốt cán GDMN tham quan thực tế tại Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang và Bình Dương.

P.GDMN

15

Chiều

Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Tuy Phong.

Lãnh đạo Sở

 

16→19

 

Tập huấn triển khai biên soạn đề kiểm tra đánh giá, xây dựng thư viện câu hỏi cấp THPT (tại trường THPT Phan Bội Châu).

P.GDTrH

17

Sáng

Làm việc với đoàn kiểm tra xây dựng hạng mục ký túc xá trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo.

P.KH-TC

18

Chiều

Làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Lãnh đạo Sở,

các Phòng ban

18→19

 

Tập huấn triển khai biên soạn đề kiểm tra đánh giá, xây dựng thư viện câu hỏi cấp THCS (tại trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo).

P.GDTrH

18→20

 

Dự lớp tập huấn về dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học của Chương trình  SEQAP tại thành phố Đà Nẵng.

P.GDTH

18→24

 

Thi Học sinh giỏi tiểu học giải toán trên internet cấp huyện, thị xã, thành phố.

P.GDTH

19

 

Thi Học sinh giỏi tiếng Anh trên internet cấp tỉnh.

P.GDTH, P.GDTrH.

21→23

 

Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo tại trường THPT Hàm Thuận Bắc.

Thanh tra Sở

22→23

 

Tham gia đoàn kiểm tra các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở, Văn phòng, phòng ban Sở liên quan

22→24

 

Hội thao thể dục-thể thao dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục (tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh).

CĐGD tỉnh

22→26

 

Tiếp và làm việc với Chuyên gia tư vấn miền Trung về việc triển khai Chương trình SEQAP.

P.GDTH

24

Sáng

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục.

P.GDTrH, PGDTH, P.GDMN

24→25

 

Tham gia đoàn kiểm tra các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo Sở, Văn phòng, phòng ban Sở liên quan.

25

 

Sáng

 

 


Chiều

-Sinh hoạt định kỳ các Chi bộ cơ quan Sở.

-Dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

-Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Dự họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng.

 

 

Lãnh đạo Sở

 

26

 

Hội thi Học sinh tiểu học  “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh (tại thành phố Phan Thiết).

P.GDTH

28

 

Tổ chức đoàn giáo viên giảng dạy môn địa lý các trường  THCS, THPT tham quan thực tế hệ thống thủy lợi của tỉnh Bình Thuận.

P.GDTrH

29

Sáng

(8 giờ)

Họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy của giáo viên tại các trường phổ thông” (tại Phòng họp Sở GD&ĐT).

P.GDTrH, Văn phòng.

29→30

 

Kiểm tra công tác duy trì chuẩn quốc gia PCGD tại huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc.

P.GDTrH, P.GDTH.

30

 

-Họp Đảng uỷ Sở

-Họp Ban Giám đốc Sở.

-Họp tháng định kỳ cơ quan Sở.

 

31

 

Thi chọn Học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh, năm học 2010-2011.

P.KT&QLCL

01→02/4

 

Hội thi học sinh tiểu học “An toàn giao thông cấp tỉnh” (tại thành phố Phan Thiết).

P.GDTH

 

Nơi nhận:                                                                             TL. GIÁM ĐỐC

-Bộ GD&ĐT;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

-VP Tỉnh ủy;                                                        

-Giám đốc Sở, Các Phó Giám đốc;                                                                                           (Đã ký)

-Phòng ban Sở, Cty CP S-TB;

-CĐGD tỉnh;

-Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc;

-Lưu: VT, VP (QT 71 b).                                                               Trần Hữu Nam

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech