Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1919/SGDĐT-GDCN 18/09/2018

Viết báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ TTHTCĐ


Tệp đính kèm:  1919/SGDĐT-GDCN  
2034/KH-SGDĐT 12/09/2018

Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018


Tệp đính kèm:  2034/KH-SGDĐT  
1996/KH-SGDĐT 28/09/2018

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018


Tệp đính kèm:  1996 /KH-SGDĐT  
1938 /KH-SGDĐT 19/09/2018

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học năm 2018


Tệp đính kèm:  1938 /KH-SGDĐT  
1896/KH-SGDĐT 14/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  1896/KH-SGDĐT  
1870/SGDĐT-GDTrH 12/09/2018

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Bóng đá nam Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 2-Cúp BTV năm 2018


Tệp đính kèm:  1870/SGDĐT-GDTrH  
1812/SGD&ĐT-GDMN 04/09/2018

V/v hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 và việc thực hiện Chương trình GDMN


Tệp đính kèm:  1812/SGD&ĐT-GDMN  
1800 /KH-SGD&ĐT 06/09/2018

Triển khai thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019


Tệp đính kèm:  1800 /KH-SGD&ĐT  
1753/KH-SGD&ĐT 29/08/2018

Triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  1753/KH-SGD&ĐT  
1734/KH-SGDĐT 27/08/2018

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018 – 2019


Tệp đính kèm:  1734/KH-SGDĐT  
1689/KH- SGDĐT 21/08/2018

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Năm học 2018 -2019


Tệp đính kèm:  1689/KH- SGDĐT  
1634 /KH-SGDĐT-VP 14/08/2018

KẾ HOẠCH THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI THI ĐUA 5 - TỈNH BÌNH THUẬN, NĂM 2018


Tệp đính kèm:  1634 /KH-SGDĐT-VP  
1508/KH-SGDĐT 24/07/2018

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”


Tệp đính kèm:  1508/KH-SGDĐT  
1443 /KH-SGDĐT 13/07/2018

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  1443 /KH-SGDĐT  
1425/BC-SGDĐT 11/07/2018

Về việc đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục năm 2019 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  1425/BC-SGDĐT  
1347/SGDĐT-KHTC 03/07/2018

Phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020 của tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  1347/SGDĐT-KHTC   Phụ lục
1206 /KH-SGDĐT 12/06/2018

Triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  1206 /KH-SGDĐT  
1179/SGDĐT-KHTC 07/06/2018

V/v thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển đào tạo và dự toán NSNN năm 2019


Tệp đính kèm:  1179/SGDĐT-KHTC   Phụ lục
1177/SGDĐT-KHTC 07/06/2018

V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục địa phương năm 2019


Tệp đính kèm:  1177/SGDĐT-KHTC   Phụ lục
1156/KH-SGDĐT 05/06/2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”


Tệp đính kèm:  1156/KH-SGDĐT   Phụ lục

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0650304
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech