Văn bản


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1803/SGDĐT-GDMN 06/09/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2018 - 2019


Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng


Tệp đính kèm:  Luật số 36/2018/QH14  
292/KH-SGD&ĐT 15/02/2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019


Tệp đính kèm:  292/KH-SGD&ĐT  
14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật


Tệp đính kèm:  14/2019/QĐ-TTg  
01/2019/TT-BNV 24/01/2019

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức


Tệp đính kèm:  01/2019/TT-BNV  
01/2019/TT-BGDĐT 25/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/tt-bgdđt ngày 28 tháng 02 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ


Tệp đính kèm:  01/2019/TT-BGDĐT   
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018

Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng nhật thực hành


Tệp đính kèm:  34/2018/TT-BGDĐT  
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018

Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học


Tệp đính kèm:  33/2018/TT-BGDĐT  
24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục


Tệp đính kèm:  24/2018/TT-BGDĐT   
126/2018/TT-BTC 26/12/2018

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”


Tệp đính kèm:  126/2018/TT-BTC  
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập


Tệp đính kèm:  31/2018/TT-BGDĐT   
29_2018_TT-BGDDT 24/12/2018

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên


Tệp đính kèm:  29_2018_TT-BGDDT  
156/SGDĐT-GDTrH 23/01/2018

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT


Tệp đính kèm:  156/SGDĐT-GDTrH  
2141/SGDĐT-GDMN 25/09/2017

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng


2216/SGDĐT-GDMN 17/10/2016

Hường dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016 - 2017


55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện Cha me học sinh


Tệp đính kèm:  55/2011/TT-BGDĐT  
2882/QĐ-UBND 29/12/2011

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020


Tệp đính kèm:  2882/QĐ-UBND  
7078/BTC-KBNN 30/05/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách Nhà nước


Tệp đính kèm:  7078/BTC-KBNN  
872/SGDĐT-GDMN 25/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non


863/SGDĐT-GDMN 24/04/2017

Triển khai chương trình sửa học đường<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0774035
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech