Văn bản


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1803- Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2018 - 2019 06/09/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2018 - 2019


156/SGDĐT-GDTrH 23/01/2018

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT


Tệp đính kèm:  156/SGDĐT-GDTrH  
2141/SGDĐT-GDMN 25/09/2017

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng


2216/SGDĐT-GDMN 17/10/2016

Hường dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016 - 2017


55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện Cha me học sinh


Tệp đính kèm:  55/2011/TT-BGDĐT  
2882/QĐ-UBND 29/12/2011

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020


Tệp đính kèm:  2882/QĐ-UBND  
7078/BTC-KBNN 30/05/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách Nhà nước


Tệp đính kèm:  7078/BTC-KBNN  
872/SGDĐT-GDMN 25/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non


863/SGDĐT-GDMN 24/04/2017

Triển khai chương trình sửa học đường


324/2016/TT-BTC 21/12/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tệp đính kèm:  324/2016/TT-BTC  
846/KH-UBND 10/03/2017

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  846/KH-UBND  
1008/QĐ-TTg 02/06/2016

Phê duyệt Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025


Tệp đính kèm:  1008/QĐ-TTg  
Số 377/QĐ-UBND 10/02/2017

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017


277/BGDĐT-GDMN 25/01/2017

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  277/BGDĐT-GDMN  
56/KH-BGDĐT 25/01/2017

Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  56/KH-BGDĐT  
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT


Tệp đính kèm:  28/2016/TT-BGDĐT  
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT


Tệp đính kèm:  28/2016/TT-BGDĐT  
417/BGDĐT-KTKĐCLGD 10/02/2017

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


Tệp đính kèm:  417/BGDĐT-KTKĐCLGD  
04/2017/TT-BGD&ĐT 25/01/2017

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông


86/2015/QH13 19/11/2015

Luật An toàn Thông tin mạng


Tệp đính kèm:  Luật số 86  

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0664842
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech