Văn bản của các Bộ


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện Cha me học sinh


Tệp đính kèm:  55/2011/TT-BGDĐT  
7078/BTC-KBNN 30/05/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách Nhà nước


Tệp đính kèm:  7078/BTC-KBNN  
324/2016/TT-BTC 21/12/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tệp đính kèm:  324/2016/TT-BTC  
1008/QĐ-TTg 02/06/2016

Phê duyệt Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025


Tệp đính kèm:  1008/QĐ-TTg  
277/BGDĐT-GDMN 25/01/2017

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  277/BGDĐT-GDMN  
56/KH-BGDĐT 25/01/2017

Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  56/KH-BGDĐT  
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT


Tệp đính kèm:  28/2016/TT-BGDĐT  
417/BGDĐT-KTKĐCLGD 10/02/2017

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


Tệp đính kèm:  417/BGDĐT-KTKĐCLGD  
04/2017/TT-BGD&ĐT 25/01/2017

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông


22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  22/2016/TT-BGDĐT  
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 28/09/2016

Về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyên sinh hệ Đại học, Cao đẳng năm 2017


Tệp đính kèm:  4818/BGDĐT-KTKĐCLGD  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0664881
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech