Văn bản Chính phủ


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng


Tệp đính kèm:  Luật số 36/2018/QH14  
86/2015/QH13 19/11/2015

Luật An toàn Thông tin mạng


Tệp đính kèm:  Luật số 86  
Thư chúc mừng của Chủ tịch Nước


52/2014/QH13 19/06/2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Tệp đính kèm:  52/2014/QH13  
46/2014/QH13 13/06/2014

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ


Tệp đính kèm:  46/2014/QH13  
126/2014/NĐ-CP 31/12/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Tệp đính kèm:  126/2014/NĐ-CP  
23/2008/QH12 13/11/2008

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Tệp đính kèm:  23/2008/QH12  
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO


Tệp đính kèm:  76/2012/NĐ-CP  
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại


Tệp đính kèm:  75/2012/NĐ-CP  
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013

THÔNG TƯ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra


Tệp đính kèm:  01/2013/TT-TTCP  
42/2013/QH13 25/11/2013

LUẬT Tiếp công dân


Tệp đính kèm:  42/2013/QH13  
03/2011/QH13 11/11/2013

LUẬT TỐ CÁO


Tệp đính kèm:  03/2011/QH13  
02/2011/QH13 11/11/2011

LUẬT KHIẾU NẠI


Tệp đính kèm:  02/2011/QH13  
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH


Tệp đính kèm:  07/2013/TT-TTCP  
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013

THÔNG TƯ Quy định quy trình giải quyết tố cáo


Tệp đính kèm:  06/2013/TT-TTCP  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0781837
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech