Văn bản của Tỉnh


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2882/QĐ-UBND 29/12/2011

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020


Tệp đính kèm:  2882/QĐ-UBND  
872/SGDĐT-GDMN 25/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non


863/SGDĐT-GDMN 24/04/2017

Triển khai chương trình sửa học đường


846/KH-UBND 10/03/2017

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  846/KH-UBND  
Số 377/QĐ-UBND 10/02/2017

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017


Số 14 /CT-UBND 01/09/2016

Chỉ thị năm học 2016-2016


Tệp đính kèm:  Số 14 /CT-UBND  
77/2015/QH13 19/06/2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG


Tệp đính kèm:  77/2015/QH13  
85/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


Tệp đính kèm:  85/2015/QH13  
15/CT-UBND 12/08/2015

Chỉ thị Năm học 2015 - 2016


Tệp đính kèm:  Chỉ thị  
2014/QĐ-UBND 05/08/2015

Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016


Tệp đính kèm:  Kế hoạch  
35 /2014/QĐ-UBND 12/08/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận


Tệp đính kèm:  35 /2014/QĐ-UBND  
2094/QĐ-UBND 19/06/2014

Về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  2094 /QĐ-UBND  
93/2008/QĐ-UBND 31/10/2008

Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  93/2008/QĐ-UBND  
89/2008/QĐ-UBND 15/10/2010

Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  89/2008/QĐ-UBND  
74/2004/QĐ-UBBT 01/10/2004

Về việc Quy định một số chế độ chi cho giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh


Tệp đính kèm:  74/2004/QĐ-UBBT  
52/2013/QĐ-UBND 20/11/2013

Về việc quy định nội dung mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  52/2013/QĐ-UBND  
44/2013/QĐ-UBND 03/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1 và 2 phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  44/2013/QĐ-UBND  
44/2008/QĐ-UBND 02/06/2008

Về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại, thi lại hết học phần, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  44/2008/QĐ-UBND  
28/2013/QĐ-UBND 13/06/2013

Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về mức thu học phí.


Tệp đính kèm:  28/2013/QĐ-UBND  
26/2010/QĐ-UBND 03/06/2010

Về việc mức chi cho các hội thi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  26/2010/QĐ-UBND  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0738226
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech