Triển khai thực hiện Quy định số 1415-QĐ/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông báo

Triển khai thực hiện Quy định số 1415-QĐ/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1.Bộ phận làm nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến đóng góp, giám sát

Văn phòng Sở, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0623 829617                            Fax: 0623 829617.

E-mail:   vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn

Website: sgddt.binhthuan.gov.vn

Người trực tiếp phụ trách: Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.Đối tượng được góp ý, giám sát

-Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, các Chi bộ và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo;

-Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.Quy trình tiếp nhận ý kiến đóng góp, giám sát

Thực hiện theo đúng nội dung Quy định số 1415-QĐ/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết để phối hợp đạt hiệu quả./.


Văn bản triển khai         Tải về máy




 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0774033
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech