Kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tin tức chung

Kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

15/10/2017 18:54:29
[CBVP] Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng tăng thêm sức mạnh, bảo đảm tính kế thừa. Qua quá trình theo dõi và bồi dưỡng của Chi bộ Văn phòng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã được các cấp ủy Đảng thống nhất và phê chuẩn kết nạp Đảng viên vào ngày 28/9/2017, thời gian dự bị 1 năm.

Đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sau ngày 28/9/2017 sẽ trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên mới có nhiệm vụ thực hiện đúng lời hứa theo Điều lệ Đảng đã tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp.

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục tùng sự phân công, điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng..., chấp hnhaf quy định của BCH Trung ương về điều lệ Đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, phục tùng kỷ luật, đoàn kết thống nhất, thường xuyên phê bình và tự phê bình, trung thực với Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Chi bộ Văn phòng có nhiệm vụ hướng dẫn và theo dõi Đảng viên mới trong quá trình dự bị 1 năm./.

Chi bộ Văn phòng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0781838
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech