Kiểm tra Trường Mầm non 19/5 – huyện Bắc Bình đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1)

Tin tức chung

Kiểm tra Trường Mầm non 19/5 – huyện Bắc Bình đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1)

15/10/2017 18:56:05
Thực hiện Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, sáng ngày 27/9/2017, Đoàn kiểm tra thẩm định do Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra trường Mầm non 19/5, huyện Bắc Bình.

Tại buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình, lãnh đạo UBND xã Hải Ninh, lãnh đạo nhà trường, các Đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham dự.

Qua kiểm tra, thẩm định và đối chiếu với những tiêu chuẩn tại Quyết định số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”, Đoàn kiểm tra nhận thấy trường Mầm non 19/5 tuy được xây dựng mới 2 năm nhưng đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu nhằm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với các điều kiện, yêu cầu về chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Trường cơ bản đã đạt được 5/5 tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đồng thời đã duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT. Tuy nhiên, Đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế và kiến nghị để lãnh đạo các cấp tại địa phương tiếp tục quan tâm giữ chuẩn và nâng chuẩn trong những năm học tới.

Đoàn kiểm tra thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét ra Quyết định và cấp bằng công nhận trường Mầm non 19/5 đạt Trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0773999
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech