Hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS

Tin tức chung

Hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS

06/10/2017 10:01:45
Sáng ngày 03/10/2017, Sở Giáo dục và Đao tạo đã khai mạc Hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS tại trường THCS Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

    Hội thảo diễn ra trong 02 ngày (03,04/10/2017) với sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Thành-Trưởng phòng GDTrH cùng với các chuyên viên, giáo viên cốt cán môn tiếng Anh cấp THCS của tỉnh.
          Hội thảo đã thực hiện minh họa chuyên đề “Phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy kĩ năng Nghe-Nói và Viết” qua 02 bài dạy chuyên đề do cô Lê Thị Quanh, trường THCS Tân Thắng (tiếng Anh 9-Unit 2: Speak & Listen) và cô Lê Thị Thủy, trường THCS Tân Phúc (tiếng Anh 8-Unit 2: Write) thực hiện.
            Hội thảo cũng đã xây dựng và thống nhất cấu trúc đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ (1 tiết, học kỳ) khá chi tiết dựa theo Công văn 5333/BGDĐT-GDTrH và 3333/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, kỹ năng nói (Speaking) được kiểm tra ở cuối học kỳ; việc kiểm tra thường xuyên cần chú ý đến kiểm tra kỹ năng; kiểm tra định kỳ thực hiện theo ma trận: 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao.
        Kết luận của Hội thảo được tất cả các thành viên thống nhất cao và sẽ được Sở triển khai bằng văn bản đến các đơn vị; phục vụ cho công tác quản lí, giảng dạy, kiểm tra....các hoạt động chuyên môn của môn tiếng Anh cấp THCS.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0675354
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech