Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Tin tức chung

Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

15/10/2017 18:58:29
Thực hiện Công văn số 2432/UBND-NC ngày 28/6/2017 về chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 2746/UBND-NC ngày 20/7/2017 về chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại Hội nghị trực tuyến về tập huấn kê khai tài sản, thu nhập do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 06/10/2017.

Ngày 12/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đối tượng thuộc diện phải kê khai tại cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức phụ trách, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Tại buổi tập huấn, có đồng chí Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay, công tác kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng; vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Chính trị, Chính phủ.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/10/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản; Nghị định số 78-NĐ/CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành minh bạch tài sản, thu nhập. Hằng năm, hầu hết các đối tượng thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai và công khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu tham dự đã được lãnh đạo Thanh tra Sở và Phòng Tổ chức cán bộ Sở triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về kê khai và kiểm soát tài sản, gồm: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/10/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản; Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Hướng dẫn quy trình, tác nghiệp cụ thể về công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; đồng thời, Phòng Tổ chức cán bộ đã lưu ý những vấn đề trọng tâm, cũng như một số nội dung còn sai sót trong thời gian qua mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, nhằm khắc phục về minh bạch tài sản, thu nhập.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản của ngành Giáo dục thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tập huấn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản của đơn vị mình mà chưa được tập huấn theo quy định. Kể từ năm 2017, sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân chậm tổ chức kê khai; không kê khai; kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ./.

Văn Hiếu - TCCB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0774020
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech