Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 501/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 12/03/2019
Người ký Phan Đoàn Thái
Trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Phân loại

Tệp đính kèm:   501/KH-SGDĐT  

Các văn bản khác
Về danh sách
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0773990
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech