Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1051/TB-SGD&ĐT 21/05/2019

Thông báo kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra


Tệp đính kèm:  Thông báo  
1356/KH-BĐH 19/04/2019

Kế hoạch bồi dưỡng


Tệp đính kèm:  1356/KH-BĐH  
713/KH-SGDĐT 09/04/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng


Tệp đính kèm:  713/KH-SGDĐT  
178/KH-SGDĐT 25/01/2019

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2019


Tệp đính kèm:  178/KH-SGDĐT   
178/KH-SGDĐT 25/01/2019

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2019


Tệp đính kèm:  178/KH-SGDĐT   
575/KH-SGDĐT 21/03/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận năm 2019 - “Năm dân vận chính quyền”


Tệp đính kèm:  575/KH-SGDĐT   
2998/QĐ-SGDĐT 12/12/2018

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019


Tệp đính kèm:  2998/QĐ-SGDĐT  
520/KH-SGD&ĐT 15/03/2019

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018


Tệp đính kèm:  520/KH-SGD&ĐT  
709/KL-SGD&ĐT 08/04/2019

Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Tệp đính kèm:  709/KL-SGD&ĐT  
184/KL-SGD&ĐT 28/01/2019

Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THPT Tánh Linh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


Tệp đính kèm:  184/KL-SGD&ĐT  
573/KH-SGDĐT 21/03/2019

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019


Tệp đính kèm:  573/KH-SGDĐT   
298/QĐ-SGDĐT 20/03/2019

Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển hiệu trưởng và đơn đăng ký dự thi


Tệp đính kèm:  298 Quyết định   Biểu mẫu
479/TB-SGDĐT 08/03/2019

Về việc thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông: Phan Bội Châu, Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Văn Trỗi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  479/TB-SGDĐT  
501/KH-SGDĐT 12/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  501/KH-SGDĐT  
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

V/v thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TTBGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:    
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

V/v thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TTBGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:    
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tệp đính kèm:    
1919/SGDĐT-GDCN 18/09/2018

Viết báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ TTHTCĐ


Tệp đính kèm:  1919/SGDĐT-GDCN  
2034/KH-SGDĐT 12/09/2018

Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018


Tệp đính kèm:  2034/KH-SGDĐT  
1996/KH-SGDĐT 28/09/2018

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018


Tệp đính kèm:  1996 /KH-SGDĐT  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0774008
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech