Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
298/QĐ-SGDĐT 20/03/2019

Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển hiệu trưởng và đơn đăng ký dự thi


Tệp đính kèm:  298 Quyết định   Biểu mẫu
479/TB-SGDĐT 08/03/2019

Về việc thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông: Phan Bội Châu, Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Văn Trỗi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  479/TB-SGDĐT  
501/KH-SGDĐT 12/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  501/KH-SGDĐT  
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

V/v thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TTBGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:    
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

V/v thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TTBGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:    
109/SGDĐT-KHTC 16/01/2019

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục theo Quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tệp đính kèm:    
1919/SGDĐT-GDCN 18/09/2018

Viết báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ TTHTCĐ


Tệp đính kèm:  1919/SGDĐT-GDCN  
2034/KH-SGDĐT 12/09/2018

Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018


Tệp đính kèm:  2034/KH-SGDĐT  
1996/KH-SGDĐT 28/09/2018

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018


Tệp đính kèm:  1996 /KH-SGDĐT  
1938 /KH-SGDĐT 19/09/2018

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học năm 2018


Tệp đính kèm:  1938 /KH-SGDĐT  
1896/KH-SGDĐT 14/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”


Tệp đính kèm:  1896/KH-SGDĐT  
1870/SGDĐT-GDTrH 12/09/2018

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Bóng đá nam Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 2-Cúp BTV năm 2018


Tệp đính kèm:  1870/SGDĐT-GDTrH  
1812/SGD&ĐT-GDMN 04/09/2018

V/v hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 và việc thực hiện Chương trình GDMN


Tệp đính kèm:  1812/SGD&ĐT-GDMN  
1800 /KH-SGD&ĐT 06/09/2018

Triển khai thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019


Tệp đính kèm:  1800 /KH-SGD&ĐT  
1753/KH-SGD&ĐT 29/08/2018

Triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  1753/KH-SGD&ĐT  
1734/KH-SGDĐT 27/08/2018

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018 – 2019


Tệp đính kèm:  1734/KH-SGDĐT  
1689/KH- SGDĐT 21/08/2018

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Năm học 2018 -2019


Tệp đính kèm:  1689/KH- SGDĐT  
1634 /KH-SGDĐT-VP 14/08/2018

KẾ HOẠCH THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI THI ĐUA 5 - TỈNH BÌNH THUẬN, NĂM 2018


Tệp đính kèm:  1634 /KH-SGDĐT-VP  
1508/KH-SGDĐT 24/07/2018

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”


Tệp đính kèm:  1508/KH-SGDĐT  
1443 /KH-SGDĐT 13/07/2018

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  1443 /KH-SGDĐT  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0664813
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech