Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 1646/KH-SGD&ĐT 27/07/2017

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2017-2020


Tệp đính kèm:  Số: 1646/KH-SGD&ĐT  
Số: 1321/SGD&ĐT-GDTH 19/06/2017

v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5, tiêu chí 14 của xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 theo Bộ tiêu chí mới


Tệp đính kèm:  Số: 1321/SGD&ĐT-GDTH  
1060/HD-SGDĐT 18/05/2017

HƯỚNG DẪN Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 – 2018 và các năm học tiếp theo


Tệp đính kèm:  1060/HD-SGDĐT  
324/2016/TT-BTC 21/12/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tệp đính kèm:  Tải về  
945/KH-SGDĐT 05/05/2017

KẾ HOẠCH Hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020


Tệp đính kèm:  5206_2017_KeHoachThucHienNQ05  
969/SGDĐT-GDCN 09/05/2017

V/v báo cáo đánh giá, xếp loại tình hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng năm 2016.


Tệp đính kèm:  969/SGDĐT-GDCN  
962/SGDĐT-GDCN 08/05/2017

V/v triển khai Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú.


Số: 896/SGD&ĐT-GDTH 27/04/2017

v/v triển khai thực hiện các tài liệu bổ trợ công tác dạy-học ở cấp tiểu học năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  Số: 896/SGD&ĐT-GDTH  
Số: 871/SGD&ĐT-GDTH 25/04/2017

V/v triển khai thực hiện cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học


Tệp đính kèm:  Số: 871/SGD&ĐT-GDTH  
Số: 850/SGD&ĐT-GDTH 24/04/2017

V/v hướng dẫn triển khai tập huấn Mô hình trường học mới năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  Số: 850/SGD&ĐT-GDTH  
636 /BC-SGD&ĐT-GDTrH 28/03/2017

Báo cáo Công tác ATGT Quý I năm 2017


Tệp đính kèm:  Báo cáo Công tác ATGT Quý I năm 2017  
786/SGD&ĐT-GDTH 12/04/2017

v/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017


Tệp đính kèm:  Số: 786/SGD&ĐT-GDTH  
717/KH-SGDĐT 05/04/2017

Kế hoạch thực hiện Tổng điểu tra kinh tế năm 2017 đối với ngành giáo dục.


Tệp đính kèm:  717/KH-SGDĐT ngày 05/4/2017  
717/KH-SGDĐT 05/04/2017

Kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đối với ngành Giáo duc


Tệp đính kèm:    
409/SGD&ĐT-GDTH 28/03/2017

v/v triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”


Tệp đính kèm:  409/SGD&ĐT-GDTH  
348/SGD&ĐT-GDTH 21/02/2017

Về việc tăng cường nâng cao an toàn thực phẩm trong nhà trường


Tệp đính kèm:  348/SGD&ĐT-GDTH  
348/SGD&ĐT-GDTH 21/02/2017

Về việc tăng cường nâng cao an toàn thực phẩm trong nhà trường


Tệp đính kèm:    
343/SGDĐT-GDMN 20/02/2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  343/SGDĐT-GDMN  
342/SGDĐT-GDMN 20/02/2017

Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lất trẻ làm trung tâm"


Tệp đính kèm:  342/SGDĐT-GDMN  
258/SGDĐT-GDMN 10/02/2017

V/v tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.


Tệp đính kèm:  258/SGDĐT-GDMN  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0545718
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech