Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020
Số ký hiệu văn bản 838/KH-KTĐ5
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Đoàn Thái
Tài liệu đính kèm 838.-ke-hoach-to-chuc-phong-trao-thi-dua.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang