Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 4255
Thực hiện chương trình công tác tháng 8, ngày 23/8/2019, tại Hội trường Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. 
Năm học 2018-2019, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác toàn khóa; có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả. Các công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn rà soát, giám sát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định; Công tác chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động được các cấp công đoàn quan tâm; Công tác đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội, tích cực triển khai các cuộc vận động nhằm duy trì kỷ cương, trật tự trong trường học. Đồng thời tích cực thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành. 
Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, của ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Công đoàn các cấp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và CĐGD tỉnh để cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn đổi mới giáo dục. Đồng thời rà soát, điều chỉnh giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mới.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh đã công nhận 24 CĐCS vững mạnh; khen thưởng 18 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019. 
Trong năm học 2019-2020, CĐGD tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn và người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở./.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 516
  • Trong tuần: 6 088
  • Tháng hiện tại: 19 330
  • Tổng lượt truy cập: 1478542
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang