Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
Lượt xem: 177

    Tháng 12/1975, tỉnh Thuận Hải được thành lập, theo đó Ty Giáo dục Thuận Hải ra đời, làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục cấp tỉnh. Cùng với việc chia tách tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, UBND tỉnh Thuận Hải đã có Quyết định số 679-QĐ/UB-TH ngày 11/3/1992 thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận (GDĐT), có hiệu lực từ ngày 01/4/1992 cho đến nay.

    Về chức năng nhiệm vụ, Sở GDĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức hiện nay của Sở GDĐT Bình Thuận gồm 06 phòng (Văn phòng, Giáo dục trung học - Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Thanh tra, Mầm non - Tiểu học, Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục, Kế hoạch - Tài chính).

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang