Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Mầm non và Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 1146
Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

 

Anh-tin-bai

 

theo đó: ngày 29/10/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2736/QĐ-SGDĐT điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học giữ chức vụ Trưởng phòng Mầm non và Tiểu học, kể từ ngày 01/11/2018; đồng thời, ngày 31/10/2018 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2793/QĐ-SGDĐT điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đăng Lâm - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 01/11/2018. 

Ngày 01/11/2023, ông Huỳnh Văn Hiếu và ông Phạm Đăng Lâm hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định; căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các quy định khác của pháp luật hiện hành về công tác cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Văn Hiếu và ông Phạm Đăng Lâm. Sau khi xem xét, đánh giá, cân nhắc toàn diện các mặt về quá trình công tác, phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực cán bộ và thảo luận dân chủ, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định đối với ông Huỳnh Văn Hiếu và ông Phạm Đăng Lâm. 

Ngày 14/10/2023, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1515/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm lại ông Huỳnh Văn Hiếu - Trưởng phòng Mầm non và Tiểu học giữ chức vụ Trưởng phòng Mầm non và Tiểu học và Quyết định số 1516/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm lại ông Phạm Đăng Lâm - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01/11/2023./.

Văn Hiếu - TCCB&QLCLGD 

 
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang