Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 65

         Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Bình Thuận đã xây dựng Tờ trình số 1269/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2024 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

         Ngày 06/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận về “Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông” với mã thủ tục hành chính 1.005142. Theo đó, thủ tục hành chính này dựa trên căn cứ pháp lý của Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ GDĐT.

Ngọc Hạnh

(Chuyên viên - Văn phòng Sở)

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang