Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện.
Lượt xem: 84

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; ngày 05/02/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT về Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký với mã thủ tục hành chính là 2.002597 về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tăng cường, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT và đẩy mạnh công tác số hóa TTHC, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức về công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo./.

Ngọc Hạnh

-Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang