Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lượt xem: 76

Nhằm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử nói riêng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số nói chung được quy định cụ thể tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong tháng 01 năm 2024, căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Bình Thuận đã rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xây dựng Tờ trình số 121/TTr-SGDĐT ngày 12/01/2024 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở đó, Sở GDĐT đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-SGDĐT về Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký với mã thủ tục hành chính là 2.002593 về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh.

 Trong thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách TTHC, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức về công tác CCHC, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Sở GDĐT có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo./.

Ngọc Hạnh

 - Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang