Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025
Lượt xem: 3785

Sáng nay, ngày ngày 01 tháng 3 năm 2024 Sở GDĐT Bình Thuận chính thức có Công văn số 524/SGDĐT-TCCB&QLCLGD công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trường THPT chuyên và THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025.

 Theo đó, ngoài môn Ngữ văn và Toán, các học sinh Bình Thuận sẽ thi môn thi thứ ba (hệ số 1) đối với tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trường THPT chuyên và THPT không chuyên năm học 2024 - 2025 là: môn Tiếng Anh.                                                                                                     

Đăng Lâm

- Chánh Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang