Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX)
Số ký hiệu văn bản 737/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 10/04/2019
Ngày hiệu lực 10/04/2019
Trích yếu nội dung Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Đoàn Thái
Tài liệu đính kèm 737cv.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang