Tổng kết, đánh giá các phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá
Số ký hiệu văn bản 766/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Tổng kết, đánh giá các phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Đoàn Thái
Tài liệu đính kèm 766cv.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang