Công tác bảo đảm An ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 351/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 20/02/2020
Ngày hiệu lực 20/02/2020
Trích yếu nội dung Công tác bảo đảm An ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Đoàn Thái
Tài liệu đính kèm 351-ke-hoach-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-antt-nam-2019.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang