Về việc triển khai Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
Số ký hiệu văn bản 02/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Đoàn Thái
Tài liệu đính kèm 02-ke-hoach-doi-ngoai-2020.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang